ΓΑΛ55 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Αρσενικό. Βρέθηκε στους Θρακομακεδόνες. Έχει τσιπ. Επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ54 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Από το καταφύγιο στον Κάλαμο. Έχει τσιπ. Λαμβάνει αγωγή.

ΓΑΛ53 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στην Βαρυμπόμπη. Φιλικός χαρακτήρας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ52 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στον Άγιο Στέφανο. Φιλικός χαρακτήρας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ51 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στα Πευκόφυτα Λακωνίας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ50 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Γέφυρα της Βαρυμπόμπης και επανενώθηκε με τον κηδεμόνα του.

ΓΑΛ49 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Γέφυρα της Βαρυμπόμπης και επανενώθηκε με τον κηδεμόνα του.

ΓΑΛ48 ΒΡΕΘΗΚΕ

Βρέθηκε στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ47 ΒΡΕΘΗΚΕ

Βρέθηκε στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ46 ΒΡΕΘΗΚΕ

Βρέθηκε στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ45 ΒΡΕΘΗΚΕ

Κορίτσι 1,5 μήνα. Βρέθηκε στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ44 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη, έχει τσιπ, και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ43 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Κορίτσι. Βρέθηκε στη Λίμνη Μπελέτσι και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ42 ΒΡΕΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

ΓΑΛ41 ΒΡΕΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Φιλικός χαρακτήρας.

ΓΑΛ40 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. ΦΙλικός χαρακτήραας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ39 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Αρσενικό. Βρέθηκε στους Θρακομακεδόνες και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ38 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Κορίτσι. Βρέθηκε στους Θρακομακεδόνες, έχει τσιπ, επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ37 ΒΡΕΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στο Riding School. Έχει τσιπ. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ35 ΒΡΕΘΗΚΕ

Αρσενικό. Έχει τσιπ. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ34 ΒΡΕΘΗΚΕ

Κορίτσι. Βρέθηκε στον Άγιο Στέφανο. Φιλικός χαρακτήρας. Νοσηλεύεται σε κλινική.

ΓΑΛ33 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. Φιλικός χαρακτήρας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ32 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη και επανενώθηκε με τον κηδεμόνα του.

ΓΑΛ31 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. Φιλικός χαρακτήρας.

ΓΑΛ30 ΒΡΕΘΗΚΕ

Θηλυκό. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. Φιλικός χαρακτήρας. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ29 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Θηλυκό με τσιπ, επανενώθηκε με τον κηδεμόνα της.

ΓΑΛ1 ΕΠΑΝΕΝΩΘΗΚΕ

Αρσενικό. Βρέθηκε στο Καπανδρίτι και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

ΓΑΛ28 ΒΡΕΘΗΚΕ

Κορίτσι. Βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.

ΓΑΛ27 ΒΡΕΘΗΚΕ

Κορίτσι. Βρέθηκε στη Λεωφόρο Αφιδνών 18. Φιλικός χαρακτήρας.

ΓΑΛ26 ΒΡΕΘΗΚΕ

Αγόρι. Βρέθηκε στη Λεωφόρο Αφιδνών 18. Φιλικός χαρακτήρας.