Βρέθηκε στον Άγιο Στέφανος. Φιλικός χαρακτήρας.

Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.