Αρσενικό. Βρέθηκε στους Θρακομακεδόνες και επανενώθηκε με την οικογένειά του.