Αρσενικό. Βρέθηκε στο Καπανδρίτι και επανενώθηκε με την οικογένειά του.