Αρσενικό. Βρέθηκε στον Άγιο Στέφανο. Φιλικός χαρακτήρας.