Αρσενικό. Βρέθηκε στη Σταμάτα. Φιλικός χαρακτήρας.

Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.