Αρσενικο 5 ετών, φιλοξενείται από τον μηχανισμό φιλοξενίας του Dogs’ Voice.