Γεράκος αρσενικός περίπου 11 ετών βρέθηκε και έλαβε κτηνιατρική φροντίδα. Φιλοξενείται μέσω του μηχανισμού Dogs’ Voice.