Χάθηκε στις 23/7 από την οδό ΘΕΤΙΔΟΣ στο Νέο Βουτζά. Είναι αρσενικό.
6949911316